ماموریت وردپرس

روی این دیوار ماموریت وردپرس به دست کاربران وردپرس کامل می‌شه.

راستی! برای جواب دادن به این معما جایزه‌ای در نظر گرفتیم؛ جایزه‌ات رو یادت نره.

دریافت جایزه

لطفا برای دریافت جایزه‌ی حل کردن معما، شماره‌ات رو وارد کن:

02:00

تغییر شماره

کد ارسال شده را وارد کنید.

لیموهاست

امیدواریم تولد بهت خوش گذشته باشه؛ این هدیه از طرف جامعه‌ی وردپرس ایران با حمایت لیموهاست به تو تقدیم می‌شه.